Skip to content

Hướng dẫn chỉnh sửa

[embeddoc url=”https://checklist.designer.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/Bản-hướng-dẫn-khách-hàng.pdf” download=”all”]

Như thế nào là chỉnh sửa

Các thành phần trong thiết kế

1 thiết kế gồm 4 phần:

Nội dung bản văn bản

Hình ảnh ( những sản phẩm được chụp bằng các thiết bị kỹ thuật số)

Yếu tố đồ họa: là những ấn phẩm được thiết kế bằng đồ họa

Được tạo trên nền background

Khi tiến hành chỉnh sửa :

Phụ lục 3: Hướng dẫn chỉnh sửa khách hàng thiết kế

Khi khách hàng chỉnh sửa cần xét đến 2 phần:

Phần 1 : Tổng quan

Bố cục: là sắp sếp các yếu tố đồ họa và phần thông tin đã đúng chưa

Nội dung cần chỉnh sửa

+………………………………

+………………………………

+………………………………

+………………………………

Màu sắc: sự hài hòa về màu sắc, màu sắc chủ đạo đã chính xác chưa

Nội dung cần chỉnh sửa

+………………………………

+………………………………

+………………………………

+………………………………

Phần 2 : Chi tiết

Yếu tố đồ họa: là tất cả các yếu tố được tạo bởi các thành phần thiết kế

Nội dung cần chỉnh sửa

+………………………………

+………………………………

+………………………………

+………………………………

Hình ảnh: hình ảnh đã chính xác chưa kích thước của hình ảnh đã chuẩn chưa

Nội dung cần chỉnh sửa

+………………………………

+………………………………

+………………………………

+………………………………

Text: từng khối văn bản đã chuẩn chưa, độ lớn của chữ đã đúng chưa, độ chính xác về font chữ

Nội dung cần chỉnh sửa

+………………………………

+………………………………

+………………………………

+………………………………

Background: nền đã chính xác chưa

Nội dung cần chỉnh sửa

+………………………………

+………………………………

+………………………………

+………………………………

 

 


 

Trường hợp 01:Thay đổi nội dụng của một trong 4 cấu phần

Thay nội dung văn bản a thành văn bản b

Thay đổi hình ảnh a bằng hình ảnh b

Thay đổi yếu tố đồ họa

Thay đổi nền background

Trường hợp 02:Thay đổi bố cục và vị trí các đối tượng và màu săc

Thay đổi cả 2: Bố cục và vị trí

Thay đổi bố cục dưới 50%

Thay đổi yếu tố đồ họa

Thay đổi background

*Chú thích: Thay đổi bố cục là thay đổi vị trí và kích thước các khối thông tin dưới 50% tính là chỉnh sửa

2. Thiết kế mới hoàn toàn:

Trường hợp 01: Khách hàng thay đổi trên 50%

Trường hợp 02: Khách hàng thay đổi bố cục

Trường hợp 03: Khách hàng thay đổi các yếu tố đồ họa: các nhãn màu sắc kích thước, layer

Trường hợp 04: Khi khách hàng không đưa ra yêu cầu cụ thể và để Dream Network toàn quyền quyết định về bảng demo nhưng lại không đồng ý về bảng demo đưa ra

*Lưu ý:Khách hàng chọn các giải pháp thiết kế đưa ra nếu đã quyết định sẽ không thay đổi, nếu thay đổi sẽ tính chi phí chỉnh sữa

3. Như thế nào là chỉnh sửa nhỏ và được hỗ trợ chỉnh sửa

Trường hợp 01: Chỉnh sửa nhỏ là chỉnh sửa có thời gian chỉnh sửa dưới 10 phút như Text và Hình ảnh, tất cả chỉnh sửa nhỏ đều do chúng tối quyết định

Trường hợp 02: chỉ còn 1 chỉnh sửa nhỏ để kết thúc hợp đồng thì ưu tiên cho khách

Trường hợp 03: Profile và catalogue không chỉnh sửa text 50% thông tin

 


Kính mong quý khách hàng dành thời gian để chúng tôi có thể giao tiếp hiệu quả với quý khách hàng.

Chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ chất xám, tức là mỗi yêu cầu, mỗi lời hứa, mỗi lần xác nhận, chúng tôi phải tư duy để làm nó, chứ không đơn thuần là chỉ cần thay đổi thái độ như các dịch vụ khác là xong.

Do đó, về mặt thẩm mỹ sẽ không có đúng hay sai ( trừ trường nó phạm lỗi cơ bản về thẩm mỹ ) còn lại nó chỉ là sự phù hợp. Phù hợp với thẩm mỹ của người duy nhất đã thuê chúng tôi thiết kế.

Chúng tôi giới hạn số lần chỉnh sửa để khách hàng có trách nhiệm với quyết định của mình. Giới hạn lựa chọn vì có rất nhiều lựa chọn A cũng đẹp mà B cũng rất đẹp…để đưa ra quyết định nhanh và chính xác. 

Tại đây, chúng tôi phục vụ dựa trên yêu cầu cụ thể, không phục vụ đến khi hài lòng thì thôi. Bởi vì thẩm mỹ khách cũng có thể thay đổi liên tục theo thời gian. Hoặc những khách thiếu trách nhiệm, mang sản phẩm đi hỏi rất nhiều người, chính những người đó cũng xung thẩm mỹ với khách hàng. Rồi sản phẩm trở lên chắp vá. 
Hoặc những khách hàng thiếu trách nhiệm bằng cách đưa ra chỉnh sửa tủn mùn, theo hứng, nhìn hời hợt thiết kế.

Nếu khách hàng muốn phục vụ đến khi hài lòng thì thôi, có thể sử dụng gói dịch vụ thuê designer theo giờ. Designer sẽ ngồi cạnh quý khách và làm theo mọi ý kiến và thay đổi của quý khách mong muốn. Xem chi tiết tại http://studio.designer.com.vn/

Chúng tôi tin rằng đây là sự hợp tác để làm ra sản phẩm tốt.


Chúng tôi hoàn toàn nhận  trách nhiệm nếu

SẢN PHẨM LÀM RA KHÔNG ĐÚNG VỀ THẨM MỸ MÀU SẮC NHƯ ĐƯA BAN ĐẦU TRÊN 10%

SẢN PHẨM SAI THÔNG TIN, SAI HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM XẤU, VI PHẠM LỖI KỸ THUẬT THIẾT KẾ.